Hoa giấy thủ công

81.000₫

Hoa tulip vải handmade size nhỏ

35.000₫

Hoa giấy handmade Đỏ Trắng

132.000₫

Hoa bó tulip handmade đỏ

180.000₫

Hoa vải handmade tulip xanh pastel

180.000₫

Hoa tulip handmade

180.000₫

Hoa giấy handmade Hồng - Trắng

132.000₫

Hoa Lavender khô

89.000₫

Hoa hồng Vintage 05

45.000₫

Bông hồng vintage 03

10.000₫

Hoa hồng vintage 02

35.000₫

Hoa hồng vintage 01

35.000₫

Bó hoa giấy handmade đẹp

220.000₫