Chúng tôi không nhận trả hàng trong bất kỳ trường hợp nào.

Hàng hóa đã mua có thể đổi trong vòng 03 ngày với điều kiện sản phẩm còn nguyên vẹn tem nhãn và không bị hư hỏng. Hàng được đổi mới với giá trị tương đương hoặc thấp hơn, với giá trị cao hơn khách hàng vui lòng thanh toán số tiền chênh lệch. 

Chúng tôi có quyền từ chối đổi hàng đối với sản phẩm hư hỏng do khách hàng đã sử dụng và quá thời gian đổi hàng như quy định.